Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο σχολείο μας λειτουργεί ο θεσμός του Συμβούλου
Σχολικής Ζωής.
Σύμφωνα με την Υ.Α. 129431/ΓΔ4 ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και
ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα που αφορούν στη σχολική ζωή και
παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής αντιμετωπίζει τα ζητήματα που
απασχολούν τη σχολική μονάδα και τη σχολική κοινότητα που εκτείνονται και στην
κοινωνία, αναλαμβάνοντας ένα έργο προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα στην
αντιμετώπιση πολλών κοινωνικών και παιδαγωγικών προβλημάτων που ανακύπτουν στη
σχολική ζωή και επηρεάζουν τους μαθητές.
Για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ορίζονται Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής οι καθηγήτριες
Παπαδημητρίου Ζωή και Βασιλάκη Ευαγγελία, με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε
εσείς και τα παιδιά σας για θέματα που σας αφορούν και σας ενδιαφέρουν.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ