Διεύθυνση

Διευθυντής:

Γεώργιος Κίντζιος

Υποδιευθύντριες:

Μπέκου Αναστασία, Μακρή Ευαγγελία