Διεύθυνση

Διευθυντής:

 Δημήτριος Αραποστάθης

Υποδιευθύντριες:

Μπέκου Αναστασία, Μακρή Ευαγγελία