Ψυχολόγος στο Σχολείο

 Λειτουργία Ε.Δ.Ε.Α.Υ στο Σχολείο μας

Ενημερώνουμε τους μαθητές καθώς και τους γονείς και κηδεμόνες τους ότι στο Σχολείο μας θα λειτουργήσει Ε.Δ.Ε.Α.Υ. με ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό.