• 2021-22, Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής – Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

    • 5η Πανελλήνια  θέση,  Καρακαϊδός Άλκης
  • 2016-17, Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής – Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

    • Α΄ βραβείο, Θωμαϊδης  Παναγιώτης
  • 2016-17, Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης»

    • Α΄ βραβείο, Θωμαϊδης Παναγιώτης
    • Α΄ βραβείο, Ηλιόπουλος Παναγιώτης